วันที่ 24 มี.ค. 60 เวลา 15.30 น. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมขนส่ง, นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, พล.ต.ต.สมชาย เกาสำราญ ผบก.ทล. และ พ.ต.อ.ทินกร ณัฏฐ์มั่งคั่ง รอง ผบก.จร. ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับรายละเอียดใน ม.44 ฉบับที่ 14/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ประเภทรถและการคาดเข็มขัดนิรภัย และฉบับที่ 15/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ ณ ห้องประชุม 1 กรมขนส่งทางบก จตุจักร

608

วันที่ 24 มี.ค. 60 เวลา 15.30 น. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมขนส่ง, นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, พล.ต.ต.สมชาย เกาสำราญ ผบก.ทล. และ พ.ต.อ.ทินกร ณัฏฐ์มั่งคั่ง รอง ผบก.จร. ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับรายละเอียดใน ม.44 ฉบับที่ 14/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ประเภทรถและการคาดเข็มขัดนิรภัย และฉบับที่ 15/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ ณ ห้องประชุม 1 กรมขนส่งทางบก จตุจักร

แบ่งปัน