วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 3/2560 โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของ ตร. เข้าร่วมประชุม

122

วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 3/2560 โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของ ตร. เข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน