วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 3/2560 โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

168

วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 3/2560 โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน