วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี/พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ครั้งที่1/2560 โดยมีผู้แทนจาก บช.ก., บช.น., ภ.1-9, ศชต. และ หน่วยงานราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

108

วันที่ 29 มีนาคม 2560  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี/พล.ต.อ.สุวิระ  ทรงเมตตา  ที่ปรึกษา (สบ 10)  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ครั้งที่1/2560  โดยมีผู้แทนจาก บช.ก., บช.น., ภ.1-9, ศชต. และ หน่วยงานราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

แบ่งปัน