วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ศปก.ตร./พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารการกีฬาตำรวจ (ก.อ.บ.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพโดยพร้อมเพรียงกัน

158

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น.  ณ ศปก.ตร./พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์  ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารการกีฬาตำรวจ (ก.อ.บ.) ครั้งที่ 2/2560  โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพโดยพร้อมเพรียงกัน

แบ่งปัน