วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

99

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน