วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยมี พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

104

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยมี พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

แบ่งปัน