สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน

1657
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยื
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ วันนี้ (31 มี.ค. 60) พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10), นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบก.ป., พล.ต.ต. อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท., พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สมเพราะ รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.อิทธิพล พงษ์ธร ผกก.กก.1 บก.ปคบ. และ พ.ต.อ.ธนรัฐ รุ่งโรจน์ดี ผกก.กก.2 บก.ปคบ. ร่วมแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 59 เห็นชอบให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งด้านลูกหนี้และเจ้าหนี้ ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ ครบวงจรและต่อเนื่อง ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.
ท่านนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการที่จะขจัดหนี้นอกระบบ และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์ (ไม่มีหนี้นอกระบบที่เก็บดอกเบี้ยไม่เป็นธรรม) รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายรัฐบาล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการประชุมคณะทำงานฯ ไปเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 60 เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องนี้ โดยให้ทุกหน่วย จัดทำข้อมูลเป้าหมาย ประวัติ พฤติการณ์บุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล ที่เป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือการติดตามทวงหนี้โดยมีพฤติกรรมข่มขู่ ประทุษร้าย/ใช้ความรุนแรง รวบรวมเป็นสำนวนสืบสวน กำหนดเป้าหมายยื่นคำร้องต่อศาลขอหมายค้น เข้าทำการตรวจค้นตามอำนาจหน้าที่
กรณีพบพยานหลักฐานการกระทำผิด ให้ยื่นคำร้องขออนุมัติศาลออกหมายจับ และติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดี รวมทั้งสืบสวน ขยายผล ดำเนินคดีกับนายทุน ผู้อยู่เบื้องหลัง เครือข่าย ขบวนการ โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ฟอกเงินฯ และให้ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบได้รับทราบ และเข้ามาประกอบธุรกิจสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์ ให้ถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายรัฐบาล
นอกจากนี้ ตร. ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจทั่วประเทศได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความเข้มข้นจริงจัง และต่อเนื่อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง จะได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง (มท., ยธ., กพร., ธปท.) ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นไปตามมติ ครม. แล ะนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนต่อไป
แบ่งปัน