ตำรวจสภ.บางบาล ใช้พื้นที่สภ.สอนเทควันโดให้เด็กเยาวชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อต้านยาเสพติด และเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

201

แบ่งปัน