วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบุณยะจินดา 6 ชั้น 1 สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี / พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดการสัมมนา The British Embassy in collaboration with the Royal Thai Police “Supporting Victims of Serious Crime” จากนั้นเป็นการกล่าวเปิดงานโดย H.E. Brian Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี โดยมีข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 89 นาย เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย. 60 การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเหยื่อซึ่งเป็นเด็กและสตรีในคดีที่มีความรุนแรง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะต้นธารแห่งกระบวนการยุติธรรมจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชน

233

วันที่ 3 เมษายน 2560  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องบุณยะจินดา 6 ชั้น 1 สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี / พล.ต.อ.สุเทพ  เดชรักษา  รอง ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดการสัมมนา The British Embassy in collaboration with the Royal Thai Police “Supporting Victims of Serious Crime” จากนั้นเป็นการกล่าวเปิดงานโดย H.E. Brian Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และนางปวีณา  หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี  โดยมีข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 89 นาย เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย. 60  การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเหยื่อซึ่งเป็นเด็กและสตรีในคดีที่มีความรุนแรง  โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะต้นธารแห่งกระบวนการยุติธรรมจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชน

แบ่งปัน