วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งและการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

120

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งและการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน