วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านจริยธรรม ครั้งที่ 4/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่มเข้าประชุม

100

วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านจริยธรรม ครั้งที่ 4/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่มเข้าประชุม

แบ่งปัน