วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (สบ 10), พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประชุมศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทส.ตร.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่จะคืนพื้นที่ป่าในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านจอภาพมีผู้แทน บช.ภ.1-9, ศชต., บก.ปทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.

269

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (สบ 10), พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประชุมศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทส.ตร.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่จะคืนพื้นที่ป่าในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านจอภาพมีผู้แทน บช.ภ.1-9, ศชต., บก.ปทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.
IMG_2953 IMG_2972 IMG_2956

แบ่งปัน