วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุ่ม ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมติดตามส่งคืนพระนิรันตรายให้แก่มูลนิธิ รพ.ตร. โดยมี พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร., คณะกรรมการมูลนิธิ รพ.ตร. และ ผู้แทนหน่วยต่างๆ ผ่านระบบ Video Conference

104

วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุ่ม ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมติดตามส่งคืนพระนิรันตรายให้แก่มูลนิธิ รพ.ตร. โดยมี พล.ต.ท.วิฑูรย์  นิติวรางกูร พตร., คณะกรรมการมูลนิธิ รพ.ตร. และ ผู้แทนหน่วยต่างๆ ผ่านระบบ Video Conference

แบ่งปัน