วันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ สโมสรตำรวจ / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานเปิดโครงการเย็บชุดชั้นใน(เต้านมเทียม) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และได้รับเกียรติจาก คุณอารี วงศศุภา และวิทยากรจำนวน 5 ท่าน ที่มีความชำนาญในการตัดเย็บชุดชั้นในเทียม โดยมีคณะแม่บ้านตำรวจภาค 1-9 ,ศชต. ,บช.น. , บช.ก. , บช.ปส. ,สตม. ,ตชด. เข้าร่วมเย็บชุดชั้นใน เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับแม่บ้านตำรวจในแต่ละภาค ต่อไป

232

วันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ สโมสรตำรวจ / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานเปิดโครงการเย็บชุดชั้นใน(เต้านมเทียม) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และได้รับเกียรติจาก คุณอารี วงศศุภา และวิทยากรจำนวน 5 ท่าน ที่มีความชำนาญในการตัดเย็บชุดชั้นในเทียม โดยมีคณะแม่บ้านตำรวจภาค 1-9 ,ศชต. ,บช.น. , บช.ก. , บช.ปส. ,สตม. ,ตชด.  เข้าร่วมเย็บชุดชั้นใน เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับแม่บ้านตำรวจในแต่ละภาค ต่อไป

แบ่งปัน