วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ สภากาชาดไทย / สมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ประจำปี 2560 ของร้านสมาคมแม่บ้านตำรวจ ซึ่งของรางวัลมีจำนวนทั้งหมด 75 รางวัล ได้แก่ ทองคำหนัก 50 บาท จำนวน 1 รางวัล ผู้โชคดี ได้แก่ สลากหมายเลข 219829 นอกจากนี้ ยังมีรางวัลทองคำหนัก 15 บาท จำนวน 2 รางวัล ทองคำหนัก 8 บาท จำนวน 3 รางวัล ทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 4 รางวัล ทองคำหนัก 3 บาท จำนวน 5 รางวัล ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 20 รางวัล และ ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 40 รางวัล สำหรับผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้ที่สมาคมแม่บ้านตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตรวจสอบผลการออกรางวัลได้ที่ www.saranitet.police.go.th

3889

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา  15.30 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ สภากาชาดไทย / สมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ประจำปี 2560 ของร้านสมาคมแม่บ้านตำรวจ  ซึ่งของรางวัลมีจำนวนทั้งหมด 75 รางวัล ได้แก่ ทองคำหนัก 50 บาท จำนวน 1 รางวัล ผู้โชคดี ได้แก่ สลากหมายเลข  219829 นอกจากนี้ ยังมีรางวัลทองคำหนัก 15 บาท จำนวน 2 รางวัล ทองคำหนัก 8 บาท จำนวน 3 รางวัล ทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 4 รางวัล ทองคำหนัก 3 บาท จำนวน 5 รางวัล ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน  20 รางวัล และ ทองคำหนัก 50 สตางค์  จำนวน 40 รางวัล สำหรับผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้ที่สมาคมแม่บ้านตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตรวจสอบผลการออกรางวัลได้ที่ www.saranitet.police.go.th

แบ่งปัน