วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ศปก.ตร. / พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ฯ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สยศ.ตร., บช.น., ภ.1-9, ศชต., บช.ก., ทล., บก.จร., บก.ทท. และ สท. เข้าร่วมประชุม โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์งดการจับปรับรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารในแค็ปและท้ายกระบะไปก่อน แต่เน้นหนักให้ใช้การประชาสัมพันธ์และตักเตือนเพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนแทน

102

วันที่ 6 เมษายน 2560  เวลา 11.00 น.  ณ ศปก.ตร. / พล.ต.ท.วิทยา  ประยงค์พันธุ์  ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ฯ  โดยมีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สยศ.ตร., บช.น., ภ.1-9, ศชต., บช.ก., ทล., บก.จร., บก.ทท. และ สท. เข้าร่วมประชุม  โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์งดการจับปรับรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารในแค็ปและท้ายกระบะไปก่อน  แต่เน้นหนักให้ใช้การประชาสัมพันธ์และตักเตือนเพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนแทน 

แบ่งปัน