วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมพิจารณาภาพเครื่องหมายราชการของหน่วยงานในสังกัด ตร. ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

134

วันที่ 7 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์  วิชชารยะ  ที่ปรึกษา (สบ 10)  เป็นประธานการประชุมพิจารณาภาพเครื่องหมายราชการของหน่วยงานในสังกัด ตร. ครั้งที่ 1/2560  โดยมีผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน