วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. 1/พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าวเพื่อติดตามสถานการณ์ประจำวัน โดยมีผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

104

วันที่ 10 เมษายน 2560  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม สท. 1/พล.ต.ต.อังกูร  คล้ายคลึง  ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าวเพื่อติดตามสถานการณ์ประจำวัน  โดยมีผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

แบ่งปัน