วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานในพิธีบรรพชา-อุปสมบทตามโครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีพระราชวิสุทธิญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบรรพชาให้แก่นาค ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจจากทั่วประเทศที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 89 นาย ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2558 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

351

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานในพิธีบรรพชา-อุปสมบทตามโครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีพระราชวิสุทธิญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบรรพชาให้แก่นาค ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจจากทั่วประเทศที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 89 นาย ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2558 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
IMG_3750_resizeIMG_3951_resize IMG_3812_resize  IMG_3686_resize IMG_3601_resize

แบ่งปัน