วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร สทส.ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะฯ โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

183

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร สทส.ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะฯ โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน