วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ศปก.ตร./พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อติดตามสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในประเด็นของโครงการประชารัฐร่วมใจ ฝากบ้านไว้กับตำรวจ, การจราจร และการดำเนินการตามมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยมีผู้แทนจาก บช.ก., บช.น., ภ.1-9 และ ศชต. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน สรุปผลการประชุมวันนี้ว่าตำรวจจะเน้นการตรวจจับเพิ่มมากขึ้น เพราะยังพบว่ามีการขับรถเร็ว, การแซงในที่คับขัน และการเมาแล้วขับเป็นจำนวนมาก ซึ่งการตั้งด่า่นตรวจจับเช่นนี้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ ผลการตรวจจับพบว่าฐานความผิดที่มีสถิติสูงสุด คือ 1. ไม่สวมหมวกนิรภัย 2. ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 3. ผู้ขับรถและผู้โดยสารส่วนหน้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ทั้งนี้ในช่วงแรกของเทศกาลสงกรานต์ 2560 ยังไม่มีอุบัติเหตุใหญ่, จำนวนอุบัติเหตุในภาพรวมวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 สูงกว่า ปี 2559 แต่จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีจำนวนน้อยกว่า ภาพรวมการจราจรและเส้นทางดีกว่าปีที่แล้ว ส่วนโครงการประชารัฐร่วมใจ ฝากบ้านไว้กับตำรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 มีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย

770

วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น.  ณ ศปก.ตร./พล.ต.ท.วีรพงษ์  ชื่นภักดี  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อติดตามสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในประเด็นของโครงการประชารัฐร่วมใจ ฝากบ้านไว้กับตำรวจ, การจราจร และการดำเนินการตามมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยมีผู้แทนจาก บช.ก., บช.น., ภ.1-9 และ ศชต. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน สรุปผลการประชุมวันนี้ว่าตำรวจจะเน้นการตรวจจับเพิ่มมากขึ้น  เพราะยังพบว่ามีการขับรถเร็ว, การแซงในที่คับขัน และการเมาแล้วขับเป็นจำนวนมาก ซึ่งการตั้งด่า่นตรวจจับเช่นนี้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้  ผลการตรวจจับพบว่าฐานความผิดที่มีสถิติสูงสุด คือ 1. ไม่สวมหมวกนิรภัย  2. ไม่มีใบอนุญาตขับขี่  3. ผู้ขับรถและผู้โดยสารส่วนหน้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ทั้งนี้ในช่วงแรกของเทศกาลสงกรานต์ 2560 ยังไม่มีอุบัติเหตุใหญ่, จำนวนอุบัติเหตุในภาพรวมวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 สูงกว่า ปี 2559 แต่จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีจำนวนน้อยกว่า ภาพรวมการจราจรและเส้นทางดีกว่าปีที่แล้ว  ส่วนโครงการประชารัฐร่วมใจ ฝากบ้านไว้กับตำรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 มีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย

แบ่งปัน