วันที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. / พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ปธ.คปษ.กห./หน.ฝอ.ประสานงาน ศมบ. เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง คณะทำงานศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) และ ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุและการจราจรเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยมี พล.ท.ชูศิลป์ งามประสิทธิ์ ผทค.พิเศษ, พล.ต.ต.อำนวย วรญาวิสุทธิ์ ผบก.ศฝร.ภ.1,พ.อ.ฉัตรชัย วรรณทิพย์ ฝสท.ประจำ ฝอ.ประสานงาน ศมบ., พ.ต.อ.มณฑล บัวจีบ รอง ผบก.ส.1. ณ และ พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งเป็นการทำงานของตำรวจร่วมกับทหาร เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงสงกรานต์

411

วันที่ 14 เมษายน 2560  เวลา 10.30 น.  ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. / พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ปธ.คปษ.กห./หน.ฝอ.ประสานงาน ศมบ. เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง คณะทำงานศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) และ ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุและการจราจรเทศกาลสงกรานต์ 2560  โดยมี พล.ท.ชูศิลป์ งามประสิทธิ์ ผทค.พิเศษ, พล.ต.ต.อำนวย วรญาวิสุทธิ์ ผบก.ศฝร.ภ.1,พ.อ.ฉัตรชัย วรรณทิพย์ ฝสท.ประจำ ฝอ.ประสานงาน ศมบ., พ.ต.อ.มณฑล บัวจีบ รอง ผบก.ส.1.  ณ และ พล.ต.ท.ไกรบุญ  ทรวดทรง  ผบช.สยศ.ตร. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งเป็นการทำงานของตำรวจร่วมกับทหาร เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงสงกรานต์

แบ่งปัน