วันที่ 2 ธ.ค.2558 พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ตท2) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาการจัดการจราจร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

268

วันที่ 2 ธ.ค.2558 พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ตท2) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาการจัดการจราจร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
IMG_8112IMG_8111 IMG_8115 IMG_8113

แบ่งปัน