วันที่ 2 ธ.ค.2558 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. (บร2) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหารการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

347

วันที่ 2 ธ.ค.2558 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. (บร2) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหารการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_4210 IMG_4201

แบ่งปัน