วันที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมรายงานสถิติการจราจรช่วงเทศกรานต์สงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมี พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมผ่านระบบวิดีโอทางไกลร่วมกับ บช.น., บช.ภ.1-9, ศชต., บก.ทล. และหน่วยต่างๆ เพื่อรายงายสถิติการจราจรและอุบัติเหตุ

174

วันที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมรายงานสถิติการจราจรช่วงเทศกรานต์สงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมี พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมผ่านระบบวิดีโอทางไกลร่วมกับ บช.น., บช.ภ.1-9, ศชต., บก.ทล. และหน่วยต่างๆ เพื่อรายงายสถิติการจราจรและอุบัติเหตุ

แบ่งปัน