วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ข้าราชการตำรวจสังกัดกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2558 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สท.

393

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ข้าราชการตำรวจสังกัดกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2558 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สท.
IMG_5936IMG_5881 IMG_5975

แบ่งปัน