วันที่ 3 ธันวาคม 2558 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. (บร 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.

310

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. (บร 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.
IMG_6109 IMG_6130 IMG_6112

แบ่งปัน