วันที่ 3 ธันวาคม 2558 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. (บร 2) เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีรอบมอบเสื้อยืดพระราชทาน ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

291

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. (บร 2) เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีรอบมอบเสื้อยืดพระราชทาน ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_6166 IMG_6178 IMG_6167

แบ่งปัน