วันที่ 3 ธันวาคม 2558 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. (บร 2) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมทางน้ำ โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

249

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. (บร 2) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมทางน้ำ โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_6220 IMG_6238 IMG_6230

แบ่งปัน