วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สท. / พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว และ ประชุมบริหาร สท. โดยมีข้าราชการตำรวจ สท. ระดับ สว. ขึ้นไปร่วมประชุม

128

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สท. / พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว  และ ประชุมบริหาร สท. โดยมีข้าราชการตำรวจ สท. ระดับ สว. ขึ้นไปร่วมประชุม

แบ่งปัน