วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ไพศาล เชื้อรอด ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 110/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

158

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ไพศาล เชื้อรอด ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 110/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน