วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 รพ.ตร. / คุณมุกมิลินท์ วิชชารยะ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำคณะแม่บ้านตำรวจ เยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวใน รพ.ตร. จำนวน 3 ราย

132

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 รพ.ตร. / คุณมุกมิลินท์ วิชชารยะ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำคณะแม่บ้านตำรวจ เยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวใน รพ.ตร. จำนวน 3 ราย

แบ่งปัน