วันที่ 9 ธันวาคม 2558 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างกฏหมายลำดับรองของร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องและผู้แทนธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องศรียานนท์ ส่วนซี

334

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างกฏหมายลำดับรองของร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องและผู้แทนธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องศรียานนท์ ส่วนซี
IMG_9228_resize IMG_9236_resize IMG_9232_resize IMG_9230_resize

แบ่งปัน