วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT /พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.สท. พร้อมด้วย ผกก.ฝท.สท. และ ข้าราชการตำรวจ สท. ดูแลการบันทึกเทปรายการ กระเทาะเปลือก คอร์รัปชั่น โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต. ร่วมบันทึกรายการฯ

91

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT /พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร  ณิชาบวร รอง ผบก.สท. พร้อมด้วย ผกก.ฝท.สท. และ ข้าราชการตำรวจ สท. ดูแลการบันทึกเทปรายการ กระเทาะเปลือก คอร์รัปชั่น โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต. ร่วมบันทึกรายการฯ

แบ่งปัน