วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต. เป็นประธานแถลงข่าว “สถานีตำรวจล้ำสมัย” บูรณาการ “กระบวนการยุติธรรม” พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมแถลงข่าวและเสวนา “เปิดใจบูรณาการ 3 องค์กร 3 สถานีต้นแบบ ร่วมสร้าง “สถานีตำรวจล้ำสมัย” (Modern Police Station) สู่การพัฒนาประสิทธิภาพ การป้องกันอาชญากรรมและการให้บริการประชาชน ในยุคตำรวจไทย 4.0 โดยมี พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร รอง จตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

370

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต. เป็นประธานแถลงข่าว “สถานีตำรวจล้ำสมัย” บูรณาการ “กระบวนการยุติธรรม” พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมแถลงข่าวและเสวนา “เปิดใจบูรณาการ 3 องค์กร 3 สถานีต้นแบบ ร่วมสร้าง “สถานีตำรวจล้ำสมัย” (Modern Police Station) สู่การพัฒนาประสิทธิภาพ การป้องกันอาชญากรรมและการให้บริการประชาชน ในยุคตำรวจไทย 4.0 โดยมี พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร รอง จตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

แบ่งปัน