วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านตำรวจ / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีมอบมอบทองคำ ให้กับผู้ถูกสลากบำรุงกาชาดไทย ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2560 โดยมีอุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้ถูกสลากกาชาด

548

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านตำรวจ / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีมอบมอบทองคำ ให้กับผู้ถูกสลากบำรุงกาชาดไทย ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2560 โดยมีอุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้ถูกสลากกาชาด 

แบ่งปัน