วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์ โดยมี พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา(สบ10) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ก.ตร.ร้องทุกข์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

222

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ.สุเทพ  เดชรักษา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์ โดยมี พล.ต.อ.เดชา  ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา(สบ10) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ก.ตร.ร้องทุกข์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน