วันที่ 14 ธันวาคม 2558 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 และมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Award ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ บุคคล และองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมี พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการของ บก.จร. และ ทล. ที่นำอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมาจัดแสดง อนึ่ง เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องการบังคับใช้กฎหมาย (MR 213) ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง ง่วงหลับใน มหันตภัย…ที่สังคมไทยต้องรู้, การบรรยายเรื่อง สถานการณ์และแนวทางการยกระดับบังคับใช้กฎหมายในระดับสากล และปิดท้ายด้วยการเสวนา เรื่อง สถานการณ์จราจรครึ่งทศวรรษแรกของไทยที่ผ่านมาฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

259

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 และมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Award ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ บุคคล และองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมี พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการของ บก.จร. และ ทล. ที่นำอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมาจัดแสดง อนึ่ง เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องการบังคับใช้กฎหมาย (MR 213) ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง ง่วงหลับใน มหันตภัย…ที่สังคมไทยต้องรู้, การบรรยายเรื่อง สถานการณ์และแนวทางการยกระดับบังคับใช้กฎหมายในระดับสากล และปิดท้ายด้วยการเสวนา เรื่อง สถานการณ์จราจรครึ่งทศวรรษแรกของไทยที่ผ่านมาฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
IMG_5602_resizeIMG_5503_resize IMG_5976_resize IMG_5654_resize  IMG_5588_resize

แบ่งปัน