วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมเข้าประชุม

90

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน