วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 116/2560 เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีสำคัญ ในรอบ 24 ชม. โดยมี พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

73

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 116/2560 เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีสำคัญ ในรอบ 24 ชม. โดยมี พล.ต.อ.สุวิระ  ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน