วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการกีฬาประเภทฟันดาบ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

63

วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการกีฬาประเภทฟันดาบ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน