วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ.2551 โดยมีผู้แทนหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับ บช.อื่นทั่วประเทศ

76

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.สุวิระ  ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ.2551 โดยมีผู้แทนหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับ บช.อื่นทั่วประเทศ

แบ่งปัน