วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการออกระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

87

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการออกระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน