วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อติดตามข่าวและสถานการณ์สำคัญ โดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม

128

วันที่ 28 เมษ ายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร  ณิชาบวร  รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อติดตามข่าวและสถานการณ์สำคัญ โดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน