วันที่ 16 ธันวาคม 2558 พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร.) โดยมีผู้แทนจาก บช.น., บช.ภ.1 – 9, ศชต., บช.ก. และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.

254

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร.) โดยมีผู้แทนจาก บช.น., บช.ภ.1 – 9, ศชต., บช.ก. และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.
IMG_6432_resize IMG_6411_resize IMG_6408_resize

แบ่งปัน