วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามของชุด ปนม.ตร. ครั้งที่ 5/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

122

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามของชุด ปนม.ตร. ครั้งที่ 5/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน