วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาและพิจารณาโครงการขยายนิติเวชสู่ภูมิภาค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

84

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาและพิจารณาโครงการขยายนิติเวชสู่ภูมิภาค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน