วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตร บรอ. รุ่นที่ 4 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

203

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตร บรอ. รุ่นที่ 4 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน