วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปประชุม SomTc ณ เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีผู้แทนหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่จะต้องเดินทางฯ เข้าร่วมประชุม

223

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปประชุม SomTc ณ เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีผู้แทนหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่จะต้องเดินทางฯ เข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน